TÜBİTAK BİLGEM ve Zagreb Üniversitesinden, Süper Bilgisayarlardan 30 Kat Daha Güçlü “Exascale Bilgisayarlar” Konusunda Ortak Çalışma

1 Ocak 2020’de başlayan ve koordinatörlüğünü Barcelona Supercomputing Center’ın (BSC) yapacağı Avrupa Birliği (AB) destekli The MareNostrum Experimental Exascale Platform (MEEP) Projesinde, TÜBİTAK BİLGEM ve University of Zagreb (UNIZG-FER) ortak olarak yer alacak. MEEP projesi, AB programı EuroHPC’nin gelecekteki exascale (süper bilgisayarlardan en az 30 kat daha güçlü) süper bilgisayarlarına bütünleşmiş ve bu konuda rekabetçi […]