Girişimcilik ve Şirketleşme Süreç Yönetimi Birimi

a. Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Birimi
b. Girişimcilik Birimi
* Modül 4 ve 5, Girişimcilik ve Şirketleşme Süreç Yönetim Birimi içinde yönetilmektedir