İnovasyonda Biruni Eli

Tıp Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi İlhan AKASLAN, "Ciltteki İletkenlik Değişimini Saptamak Üzere ElektroSempatoMetre (ESG) Cihazı Geliştirme'' Projesi ile katılmış olduğu Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması'nda, 490 proje içinde değerlendirilmiş ve ikincilik ile ödüllendirilmiştir. Kendisine...
BİRATTO Direktörlüğü tarafından düzenlenen Yeni Teknolojilerle Tanışıyoruz etkinliklerinin dördüncüsü 13 Aralık 2018’ de yapıldı.Konferansta Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Başar ÖZTÜRK Yüksek Teknoloji ile Geliştirilmiş Akıllı Protezlerin özelliklerinden bahsetti.
BİRATTO Direktörlüğü tarafından düzenlenen Yeni Teknolojilerle Tanışıyoruz etkinlikleri kapsamında 5 Ekim 2018'de yapılan konferansta Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Merve MEMİŞOĞLU İleri Teknoloji ile Üretilen İlaçlardan bahsetti.
BİRATTO Direktörlüğümüz tarafından düzenlenen Yeni Teknolojilerle Tanışıyoruz Etkinlikleri kapsamında 22 Ekim 2018’de ikincisi düzenlenen konferansta Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Öykü İRİGÜL SÖNMEZ Horizon 2020 Destek Programını detayları ile anlattı.
BİRATTO Direktörlüğümüz tarafından düzenlenen Bilgilendirme ve Farkındalık Etkinlikleri kapsamında  8 Ekim 2018’ de yapılan konferansta Direktörümüz Dr. Öğr. Üyesi Duygu KOYUNCU IRMAK BİRATTO Yapılanması ve İşleyişinden bahsetti.
Avrupa Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı. 2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu. Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren...
BİRATTO Direktörlüğümüz tarafından düzenlenen Bilimsel Araştırmalarda Destekler Bilgilendirme Seminerleri Biruni Üniversitesinin Topkapı yerleşkesinde 2-5 Nisan 2018 tarihleri arasında ve Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 5 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı.Seminerler Kapsamında BİRATTO Direktörü Dr. Duygu Koyuncu Irmak Araştırma Desteklerinin Ulusal...

Giyilebilir Teknolojiler

BİRATTO Direktörlüğümüz tarafından düzenlenen Yeni Teknolojilerle Tanışıyoruz Etkinliklerinin ikincisi 21 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr Başar Öztürk, GameExercise adıyla projelendirdiği ve BİGG kapsamında değerlendirilen inavatif giyilebilir teknoloji projesini anlattı.

nCounter Teknolojisi

BİRATTO Direktörlüğümüz tarafından düzenlenen Yeni Teknolojilerle Tanışıyoruz Etkinliklerinin ilki  30 Nisan 2018 Tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr Öykü İrigül Sönmez en yeni moleküler biyoloji ve genetik analiz teknolojisi olan nCounter Teknolojisini, kullanım alanlarını, keşif potansiyelini ve gelecek perspektifini...
X