Araştırma, Geliştirme, Tanımlar

Ar-Ge nedir?

Frascati Kılavuzu‟na göre Ar-Ge, insanlığın, kültür bilgisi ve toplum da dâhil olmak üzere bilgi stokunu arttırmak ve mevcut bilginin yeni uygulamalar tasarlamak amacıyla yürütülen yaratıcı ve sistematik çalışmayı içermektedir (OECD, 2015).

OECD’nin Frascati Kılavuzu (2015)’nda belirtildiği üzere araştırma ve deneysel gelişim (AR-GE), insanlık, kültür ve toplum bilgisi dahil olmak üzere bilgi birikimini artırmak ve mevcut bilginin yeni uygulamalarını tasarlamak için üstlenilen yaratıcı ve sistematik çalışmaları içermektedir. Ar-Ge faaliyetlerini tanımlarken bir dizi ortak özellikten bahsetmekten mümkündür. Ar-Ge faaliyetleri, belirli ya da genel hedeflere ulaşmayı amaçlayabilir. Ar-Ge, her zaman özgün kavramlara (ve onların yorumlarına) veya hipotezlerine dayanan yeni bulguları hedefler. Ar-Ge faaliyetlerinin nihai sonucu hakkında (ya da en azından bunu başarmak için gereken zaman ve kaynak miktarı hakkında) büyük ölçüde belirsiz olması, planlanmış ve bütçelendirilmiş olmaları ve bir pazarda serbestçe aktarılabilecek ya da işlem yapılabilecek sonuçlar üretmesi hedeflenmelidir. Yine Frascati Kılavuzu’nda bir etkinliğin Ar-Ge faaliyeti olması için, beş temel kıstası yerine getirmesi gerekliliği vurgulanmıştır.Kriterler şöyle olmalıdır:
● özgün

● yaratıcı

● belirsiz

● sistematik

● Aktarılabilir ve / veya tekrarlanabilir.

Her beş kıstasın, en azından prensipte, Ar-Ge faaliyetleri sırasında yerine getirilmesi gerekir.

Ar-Ge kavramsal olarak hangi temel aktiviteleri içerir?

Ar-Ge kavramsal olarak üç tür faaliyeti kapsamaktadır: temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme. Temel araştırma, herhangi bir özel uygulama ya da kullanım olmaksızın, olayların temeline ve gözlemlenebilir gerçekler hakkında yeni bilgiler edinmeye yönelik deneysel ya da teorik çalışmadır. Uygulamalı araştırma, yeni bilgi edinmek için yapılan orijinal araştırmaları kapsamakla birlikte, esas olarak, belirli, pratik bir amaç veya hedefe yöneliktir. Deneysel gelişim, araştırma ve pratik deneyimlerden elde edilen bilgilerden yararlanan ve yeni ürünler veya süreçler üretmeye veya mevcut ürünleri veya süreçleri iyileştirmeye yönelik ek bilgi üreten sistematik çalışmaları içermektedir.

Ar-Ge faaliyetleri ve Ar-Ge projeleri nasıl konumlandırılmalıdır?

Bir “Ar-Ge faaliyeti”, yeni bilgi üretmek için Ar-Ge çalışmalarında bulunan bireyler ve ekipler tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirilen eylemlerin toplamıdır. Çoğu durumda, Ar-Ge faaliyetleri “Ar-Ge projeleri” oluşturmak için gruplandırılabilir. Her bir Ar-Ge projesi bir grup Ar-Ge faaliyetinden oluşur, belirli bir amaç için düzenlenir, yönetilir ve en düşük resmi faaliyet düzeyinde bile kendi hedefleri ve beklenen sonuçları vardır.