Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu

Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tüm üyeleri ile 16 Ekim 2018 tarihinde toplanmıştır. BAP Komisyonu aşağıdaki bütçe, çağrı dönemi ve değerlendirme takvimini tüm akademisyenlerin dikkatine sunmaktadır:
Toplam BAP bütçesi:  100.000 TL (2019 yılı için)
Bir proje üst bütçe sınırı: 20.000 TL’ yi aşamaz ( 2019 yılı için)
Çağrı Dönemi: 1 – 31 Ocak 2019
Değerlendirme Takvimi: 1-27 Şubat 2019
BAP Toplantısı: 1 – 15 Mart 2019 arasında
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 31 Mart 2019 Başvurular, hem ıslak imzalı asıl belgeler ile ( BİRATTO İdari Asistanına) hem de tüm belgelerin taranmış elektronik kopyaları (biratto@biruni.edu.tr e- posta adresine) ile BİRATTO’ ya yapılacaktır.
Rektörlük